Przejdź do treści

Usługi wdrożeniowe

Oferujemy sprzedaż nowych licencji oprogramowania Quest Software oraz odnowienia wsparcia technicznego (wykupienia wsparcia na kolejny okres) do użytkowanego już oprogramowania.

Naszymi standardowymi usługami są:

  • analiza potrzeb Klienta w obszarze systemów IT oraz biznesu IT (FinOps),
  • przeprowadzenie testowej instalacji (Proof-of-Concept) w celu przetestowania oprogramowania w środowisku testowym Klienta z wykorzystaniem licencji testowych,
  • instalacja zakupionego oprogramowania w środowiskach produkcyjnych Klienta w środowiskach On-prem i/lub Cloud (Hybrid/Multi/Distributed Cloud),
  • dostosowanie funkcjonalności i integracja oprogramowania według wymagań projektu Klienta,
  • świadczenia opieki powdrożeniowej jako rozszerzonego wsparcia technicznego dla Klienta,
  • rekomendacje implementacji nowych fukcjonalności lub modułów dostępnych w oprogramowaniu Quest, dostępnych dla Klienta w ramach prawa do najnowszych wersji oprogramowania podczas aktywnego wsparcia technicznego producenta,
  • szkolenia dla zespołów Klienta z częścią praktyczną z użytkowania zakupionego oprogramowania,
  • usługi podniesienia wersji użytkowanego oprogramowania zgodnie z zaleceniami producenta.