Przejdź do treści

Rozwiązania Quest Software

Quest Toad® for Oracle – ułatw sobie administrację bazami danych z prawdziwym bestsellerem firmy Quest ! To wyjątkowe narzędzie pozwala na usprawnienie administrowania i proaktywne zarządzanie bazami danych, jednocześnie optymalizując wydajność i ograniczając ryzyko przestojów. Szybko i łatwo definiuj, wyszukuj i chroń poufne dane we wszystkich bazach danych Oracle. Toad pomaga programistom uprościć przepływ pracy, zmniejszyć liczbę defektów kodu oraz poprawić jakość i wydajność kodu, wspierając współpracę zespołową, również w metodyce DevOps.

ApexSQL by Quest – to zestaw narzędzi dla administratorów i developerów ze świata Microsoft Azure SQL / SQL Server (ostatnio również MySQL). Moduły ApexSQL idealnie rozszerzają funkcjonalności SMSS – przez co są bardzo lubiane przez “SQLowców” i SQL developerów (DevOps Toolkit).

ApexSQL Tools for DBA and Operations: zarządzaj i automatyzuj krytyczne zadania związane z administrowaniem bazami danych SQL Server, buduj nowe instancje Azure SQL, przewiduj luki w zabezpieczeniach, maksymalizuj dostępność i szybko przywracaj dane. Zachowaj synchronizację danych, schematów i kodu we wszystkich środowiskach.

ApexSQL Tools for Developers and DevOps Engineers: narzędzia programistyczne i orkiestracyjne wymagane do kierowania zautomatyzowanymi przepływami pracy DevOps. Organizuj przepływy pracy CI / CD i integruj zmiany w bazach SQL Server, automatyzuj wdrożenia On-prem i Cloud (ApexSQL DevOps Plus Toolkit for SQL Server).

Zarządzanie wydajnością baz danych SQL/NoSQL, DevOps

Quest Foglight® for Databases to proaktywne monitorowanie i zaawansowana optymalizacja wydajności baz danych On-prem w infrastrukturze wirtualnej oraz w chmurze Azure | AWS | GCP | 3rd party. Portfolio rozwiązań Foglight wspiera monitorowanie wydajności dla MS SQL Server / Azure SQL, Oracle, MySQL, PostgreSQL, DB2, SAP S/4HANA, ASE, MongoDB, Cassandra, Redis, Amazon RDS i na warstwie VMware, Hyper-V i nie tylko. Dzięki systemowi Foglight® for Databases administratorzy baz danych zyskują dostęp do wielu metryk i rozbudowanych wskaźników wydajnościowych, również w ujęciu historycznym. System wspiera ich w codziennym, często żmudnym śledzeniu parametrów pracy bazy, jednocześnie podsuwając im możliwe rozwiązania problemów lub rekomendując konkretne działania naprawcze ze swojej rozbudowanej bazy wiedzy. Foglight uczy się pracy danej bazy i podpowiada proaktywnie jakie zagrożenia wydajnościowe mogą nas czekać. Za pomocą jednej, prostej w obsłudze konsoli administratorzy np. baz Oracle mogą szybko zdiagnozować i rozwiązywać pojawiające się problemy w innych silnikach bazodanowych jak np. SQL Server, PostgreSQL, czy MongoDB posługując się standardową konsolą systemu.

Zarządzanie obszarem Microsoft

W środowisku Microsoft projekty nigdy się nie kończą. Twoja następna fuzja lub przejęcie. Twoja następna migracja poczty do Microsoft 365. Twój następny audyt zgodności. Twoje następne zagrożenie bezpieczeństwa usługi Active Directory. Quest to jedyna firma oferująca kompleksowe portfolio rozwiązań do następnej migracji, zarządzania i wyzwań związanych z bezpieczeństwem na dowolnej platformie Microsoft, w tym w Active Directory i zwiększonego zapotrzebowania na Microsoft 365, Teams, SharePoint, OneDrive dla Firm i Exchange. Linux, SAP na Azure ? No problem !

Quest Foglight® Evolve to zaawansowane i rozbudowane funkcjonalnie rozwiązanie do zarządzania warstwą zwirtualizowaną On-prem, tzw. chmurą hybrydową czy multi-chmurą. Dzięki temu można zrozumieć jaką infrastrukturę posiadamy, ile nas kosztuje, ile nas będzie kosztować jej rozbudowa i kiedy jest na to ostatni dzwonek. Dalej, jak można ją uprościć i jak ją optymalizować w sposób ciągły – maksymalizując wydajność systemu i wykorzystanie dostępnych zasobów, robiąc miejsce na nowe projekty. Z Foglight® Evolve można na bieżąco nadzorować złożoną architekturę: wielu dostawców chmurowych, hiperwizorów, konteneryzacji, monitorowania wysycenia I/O w kanałach VMs – SAN i inne elementy. Jednocześnie optymalizując przedzielone zasoby dla maszyn VM On-prem oraz poziom kosztów zasobów chmurowych i dotrzymując umów SLA w obu przypadkach. O wyszukiwaniu Zombie VMs i zapomnianych zasobach RAM/CPU nie wspominając. Analizy ad hoc i personalizowane raportowanie również w ujęciu historycznym.

Quest NetVault® Plus chroni systemy, aplikacje i dane w złożonych środowiskach IT oraz przechowuje kopie zapasowe bezpiecznie i wydajnie – upraszczając tworzenie kopii zapasowych, stosując wysokowydajny mechanizm deduplikacji i zaawansowane odzyskiwanie. To potężne rozwiązanie obsługuje szeroką gamę systemów operacyjnych i platform aplikacji w środowiskach fizycznych, wirtualnych i chmurowych jak Azure / AWS oraz rozszerza możliwości wielu rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych jak np. Veeam. Pakiet Quest NetVault Plus wykorzystuje możliwości Quest® QoreStor™ w dostarczaniu szybszych, wydajniejszych i bezpieczniejszych kopii zapasowych. Umożliwia przyspieszenie tworzenia kopii zapasowych rozwiązaniem Veeam®, jednocześnie zmniejszając ich wielkość nawet do 95%. Platforma Quest® QoreStor™ została przetestowana z Veeam Backup & Replication™ i zakwalifikowana jako repozytorium Veeam Ready.