Przejdź do treści

Nasz zespół to konsultanci z wieloletnim doświadczeniem w zakresie implementacji rozwiązań dla CyberSecurity, systemów do zarządzania wydajnością operacyjną i optymalizacją działania środowisk zwirtualizowanych IT. Wspieramy klientów w efektywnym audytowaniu i zapewnianiu bezpieczeństwa MS Active Directory / Azure AD, zarządzaniu dostępem do kont o wysokich uprawnieniach (kont administracyjnych) aż po wyszukiwanie luk bezpieczeństwa i podatności w warstwie VMware, OS, Kubernetes, Cloud. Specjalizujemy się też w systemach do efektywnego zarządzania i optymalizacji wydajności posiadanych systemów hybrydowego IT, czyli tradycyjnej infrastruktury OnPrem i coraz śmielej implementowanych środowisk chmurowych Hybrid Cloud / Multi Cloud.

Świadczymy usługi implementacyjne i utrzymaniowe wdrożonych rozwiązań, również w modelu Managed Service Provider. Opiekujemy się nowymi środowiskami narzędziowymi, dbamy o ich poprawną pracę i praktyczne wykorzystywanie zakupionej technologii w projektach Klienta.

Oferujemy rozwiązania które dobrze znamy min. firm Quest Software, Runecast, Delinea, SolarWinds, SysKit oraz oferujemy profesjonalną analizę potrzeb w obszarze innowacji w IT i cyfrowej transformacji biznesu. Dla firm z którymi współpracujemy, jesteśmy przede wszystkim partnerem słuchającym ich potrzeb, analizujemy obecne systemy tzw. legacy, poznajemy kontekst biznesowy. Dopiero na podstawie takiej analizy wymagań, proponujemy docelowe rozwiązania, wraz z usługami wdrożeniowymi, szkoleniami i kompleksową opiekę powdrożeniową.

Oferujemy oprogramowanie we wszystkich modelach licencyjnych perpetual, term, subscription oraz sprzedaż odnowień wsparcia technicznego (ang. maintenance) do sprzedanych już produktów firmy Quest w Polsce. Realizujemy projekty w obszarach:

Data Operations

– administracja bazami danych TOAD for Oracle, PostgreSQL, ApexSQL Suite for SQL Server / Azure SQL, MySQL, SAP HANA i inne

– wsparcie narzędziowe dla developerów i administratorów pracujących w metodyce DevOps (DevOps Toolkit for Oracle, DevOps ApexSQL Toolkit for SQL Server / Azure SQL)

– monitorowanie, zarządzanie i optymalizacja wydajności wielu typów silników baz danych SQL (Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL, inne) i nowych baz NoSQL (MongoDB, Cassandra)

– zaawansowane zarządzanie zasobami i optymalizacja wydajności maszyn VM w warstwie VMware/Hyper-V, zarówno OnPrem i Azure, AWS, GCP, IBM Cloud (Quest Foglight Evolve)

– analityka i optymalizacja w czasie rzeczywistym i historycznym środowisk Kubernetes OnPrem i Cloud: Azure AKS, Amazon EKS, Google GKE, IBM CKS, RedHat OpenShift, Origin OKD, Docker Host, Docker Swarm (Quest Foglight Evolve)

– proaktywne zapobieganie awariom VMware, ciągła analiza znanych podatności (KBs), analiza zgodności z najlepszymi praktykami VMware, Azure, AWS, Kubernetes (Runecast Analyzer)

 – analiza zgodności sterowników, firmware i BIOS z VMware HCL, analiza zgodności bieżącej konfiguracji sprzętowej z różnymi wersjami ESXi i przygotowanie się do upgrade’u środowiska VMware (Runecast Analyzer)

 – zautomatyzowane przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa VMware zgodnie z zaleceniami BSI IT-Grundschutz, CIS Benchmarks, Cyber Essentials, DISA STIG, Essential 8, RODO, HIPAA, ISO 27001, NIST, PCI DSS z możliwością tworzenia własnych polityk przez Klienta

Data Protection

– bezpieczeństwo danych, maszyn VMs, baz danych i aplikacji (Quest Rapid Recovery, Quest NetVault Plus, Quest QoreStore, Quest LiteSpeed for SQL Server)

Microsoft Platform Management

– kompleksowa oferta rozwiązań do obsługi kolejnych wyzwań związanych z zarządzaniem i bezpieczeństwem na dowolnej platformie rozwiązań Microsoft: Microsoft Active Directory, Azure AD, Exchange, Office 365 (Quest Change Auditor, Quest Enterprise Reporter, Quest On Demand, Quest Recovery Manager)

Unified Endpoint Management

– zarządzanie urządzeniami fizycznymi – laptopami, Mac, PC, serwerami – automatyzacja instalacji i aktualizacji OS oraz aplikacji, inwentaryzacja, wykorzystanie licencji (Quest KACE)

– usługi automatyzacji wykonania złożonych procesów biznesowych wykorzystujących rozbudowane systemy IT, zarówno OnPrem oraz Multi Cloud (CA Broadcom Automic Automation)

– ochrony kluczowych danych, maszyn VM, deduplikacji i wykonywania backupów (Quest Data Protection: NetVault, Rapid Recovery, QoreStore)

Kontakt do zespołu sprzedażowego email: info@qdevelopers.pl